مقالات

بررسی و معرفی تنبلی چشم

سالهاست که با نزدیک شدن به مهر ماه، پدر و مادرها یاد معاینه چشم بچه ها و به ویژه آنها که باید به مدرسه بروند، میافتند؛ اما همه والدین باید بدانند این بررسی باید از همان ماه های ابتدای تولد مورد توجه قرار گیرد تا اگر مشکلی در سیستم بینایی فرزندان باشد، به موقع تشخیص داده شده و درمان شود.


تنبلی چشم(Amblyopia) یکی از انواع اختلالات بینایی است که بر اثر آن در یک چشم به ظاهر سالم، کاهش دید مرکزی به وجود میآید. در این حالت، گرچه ساختمان ظاهری چشم سالم است، اما دید چشم حتی با استفاده از عینک هم کامل نمیشود.

وقتی تکامل بینایی در یکی از چشمها  طبیعی و در چشم دیگر غیرطبیعی باشد، چشمی که بینائیش تکامل پیدا نکرده، مبتلا به ضعف بینایی شده و به تدریج تنبل میشود. تنبلی چشم در ۵۶ درصد از کودکان ۲ تا ۳ سال دیده می شود و بهترین زمان برای اصلاح این حالت دوران نوزادی یا اوایل کودکی است.

یادآوری این نکته هم مهم است که اگرچه معمولاً یک چشم درگیر است، ولی در برخی حالات، ممکن است هر دو چشم به صورت همزمان تنبل باشد.


تنبلی چشم  زمانی رخ میدهد که چشم در دوره کودکی دید طبیعی پیدا نکند. این اختلال که معمولا در یک چشم دیده می شود به دلیل اختلال دید چشم تنبل بر اثر عوامل مختلف نظیر عیوب انکساری (دوربینی، نزدیک بینی، یا آستیگماتیسم)، انحراف چشم (لوچی یا استرابیسم) و یا عدم شفافیت مسیر بینایی (ناشی از عواملی نظیر آب مروارید، کدورت قرنیه و یا افتادگی پلک) رخ می دهد.


در این قسمت با معرفی دستگاه  Spot Vision ساخت کمپانی  Welch Allynو نحوه عملکرد آن مقایسه ای بین روش های نوین و روش های قدیمی در تشخیص تنبلی چشم خواهیم داشت.

پیش زمینه

هدف از این مطالعه، ارزیابی دستگاه spot vision در تشخیص  فاکتورهای مهم تنبلی چشم با استفاده از دستور العمل های انجمن چشم پزشکی و استرابیسم آمریکاست.

روش ها
در این مطالعه بیماران از ژوئن۲۰۱۲ تا نوامبر ۲۰۱۳ قبل از معاینه توسط چشم پزشک کودکان با این دستگاه مورد ارزیابی  قرار گرفتند. داده های مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از: سن، آزمون پذیری، یافته های بالینی، آسیب شناسی سیستماتیک چشم. کودکان برای تعیین نتایج دقیق بر اساس دستور العمل های انجمن چشم پزشکی و استرابیسم آمریکا به سه گروه سنی تقسیم شده بودند.

نتایج
در مجموع ۴۴۴ کودک با میانگین سنی ۷۲ ماه مورد بررسی قرار گرفتند. در مقایسه دستگاه با معاینه چشم پزشک، حساسیت دستگاه در حد ۸۷٫۷ درصد و قدرت شناسایی فاکتورهای تنبلی چشم دستگاه ۷۵٫۹ درصد بود. تفات معنا داری نیز بین گروه های سنی مختلف دیده نشد و در این آزمایش رده های سنی بالاتر اثر تنبلی چشم کمتر دیده شد.

نتیجه گیری
در گروه مورد مطالعه ما، دستگاه حساسیت و قدرت تشخیص خوبی در تنبلی چشم  با توجه به معیار های AAPOS داشت.
تنبلی چشم در حال حاضر شایع ترین علت از دست دادن بینایی در کودکان می باشد.[۱] و آکادمی انجمن کودکان آمریکا استفاده از Spot Vision را به عنوان جایگزینی مناسب برای روش غربالگری سنتی در کودکان بین ۳ تا ۵ سال پیشنهاد داده است.[۲] البته این دستگاه در مدارس نیویورک قابل استفاده است. چند گزارش برای اثر بخشی و ارزیابی  این دستگاه نیز منتشر شده است.

غربالگری
فاصله فرد تا دوربین حدود ۳ فوت باید باشد و در هنگام تشخیص در کودکان با سنین پایین، دستگاه با انتشار نور و صدا از قسمت جلو دستگاه باعث جلب نظر می شود. گزارش داده شده از دستگاه پس از انجام عملیات مورد نظر در مورد قطر مردمک، برآورد شکست بین دو چشم و توصیه به ارجاع به پزشک و یا اپتومتریست است و قابلیت چاپ از طریق انتقال اطلاعات با فلش مموری را نیز دارد.


این دستگاه شامل دو نرم افزار جدید و قدیمی است که نسخه قدیمی  ۱٫۱٫۵۱ و نسخه جدید  ۲٫۰٫۱۶  نام دارد. در نسخه جدید معیارهای شکست و انحراف چشم به روز رسانی شده است و نتایج حاصل از آزمایش در نسخه جدید در جدول شماره ۱ آمده است. این آزمایش توسط افراد آموزش دیده انجام شده است که نتایج آن به صورت زیر است.


معاینه توسط چشم پزشک اطفال یک بررسی جامع توسط چشم پزشک اطفال شامل حدت بینایی، عمق دید، ارزیابی تحرک مردمک چشم، معاینه بخش قدامی چشم و معاینه فوندوس طی مدت ۳۰ تا ۴۰ دقیقه انجام شد و در حین آزمایش ۴ چشم پزشک بر آزمایش نظارت داشتند.

روش های آماری
  کودکان برای تعیین نتایج استاندارد با توجه به دستور العمل APPO7S به گروه های سنی مختلف تقسیم شده بودند. بیمارانی که دچار بیماری تنبلی چشم و یا در خطر تنبلی چشم بودند در این آزمایش توسط پزشکان شناسایی شدند و نتایج آن در جد ول زیر مشاهده می شود.


طبق راهنمای انجمن APPOS بیمارانی که در فاصله  معینی از آزمایشات از   بزرگ تر یا مساوی بود در خطر انحراف چشم هستند  و اگر بیمار ضعف دیداری بزرگتر از ۱mm داشته باشد، دچار تنبلی چشم است.


حساسیت، مختص بودن و ارزش اطلاعاتی که در مثبت و یا منفی بودن تنبلی چشم در آزمایشات از دستگاه دیده شد نقاط مثبتی به حساب می آید. نتایج با استفاده از نرم افزار ۲٫۰٫۱۶ محاسبه شد و نیز کودکانی که دستگاه قادر به نشان دادن نتایج حاصل از معاینه آنها نشد نیز در بین کودکان آزمایش شده بودند.


در زیر ۲ پارامتر که یکی در بردارنده حساسیت، ویژگی ها و پیش بینی های مثبت است تحت عنوان PPV و دیگری که دربردارنده پیش بینی های منفی که تحت عنوان NPV هستند را معرفی می کنیم و در بین سنین مختلف مورد بررسی قرار گرفتند.


روند در هریک از متغیرهای تشخیصی در سراسر گروه های سنی با استفاده از آزمون کوکران آرمیتاژ(Cochran-Armitage) مورد بررسی قرار گرفت و همه تجزیه و تحلیل ها در SAS v.9.3  انجام شد. (SAS Institute, Cary, NC) PPV و NPV که مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت را می توان برای پیش بینی جمعیت وسیع تر از مبتلایان نیز استفاده کرد و این دو فاکتور را می توان از فرمول زیر به دست آورد.


با استفاده از این روابط در دستگاه spot Vision ما می توانیم مقدار PPV و NPV را در پیش دبستانی پیش بینی کنیم.

نتایج
در مجموع ۴۴۴ نفر که مورد آزمایش قرار گرفتند ۲۲۶ نفر پسر (۵۱ درصد) و از این تعداد ۵۴% سفید پوست و ۳۵% سیاه پوست و ۹% اسپانیایی زبان بودند. متوسط سن ۷۲ ماه و نیز شیوع(بررسی فراوانی) آمبلیوپی در سال ۲۰۱۳ در موارد مورد آزمایش ۵۵% بود.


این دستگاه با نرم افزار ورژن ۱٫۱۵۱ توانست ۶۱% از بیمارانی که در خطر تنبلی چشم بودند را شناسایی کند(یعنی۲۷۲نفر از ۴۴۴ نفر) و زمانی که نتایج حاصله را با معاینه چشم پزشکان مقایسه می کنیم، حساسیت دستگاه برای پیدا کردن عوامل موثر در آمبلیوپی ۸۱٫۱% است. (جدول۳) با نسخه ۲٫۰٫۱۶، ۲۷۱ از ۴۴۴ (۶۱٪) ارجاع داده شدند. بنابراین بهبود وضعیت در این حالت مشخص است.


ما PPV و NPV را برای جمعیت مورد مطالعه در نسخه نرم افزاری ۲٫۰٫۱۶ تخمین زدیم. شیوع فاکتورهای مثبت مربوط به آمبلوپی در نسخه نرم افزاری ۱۰٫۱۲٫۱۳ در جامعه پیش دبستانی حدود ۲۰% بود که این مقدار کمتر از ۵۹% است که مورد مطالعه قرار گرفته است.
در جدول بالا می توان مقایسه نتایج آزمایشات چشم پزشکان و نتایج حاصل از دستگاه را که بر اساس استاندارهای AAPOS 2013 است را مشاهده کنید.


معیارهای اندازه گیری بر اساس سن در جدول زیر قابل مشاهده است. تفاوت معنی داری در حساسیت NPV بین گروه وجود نداشت. با این حال دستگاه ویژگی های قابل توجهی برای کودکان ۳۱ تا ۴۸ ماهه در مقایسه با کودکان ۱۲تا ۳۰ ماهه داشت (P=0.013) و همچنین یک روند قابل توجهی بین افزایش PPV و افزایش سن در بررسی ها قابل مشاهده بود.(P=0.001)

بحث و نتیجه گیری
این مطالعه به بررسی نسخه به روز شده دستگاه در مقایسه با آزمایشات پزشکان بر روی معاینه چشم اطفال انجام شده است. با استفاده از معیارهای شرکت سازنده، ما در بررسی های انجام شده به حساسیت و ویژگی های نسبتا خوبی در دو نسخه جدید نرم افزاری دستگاه پی بردیم.


در حالت ایده آل معیارهای موجود در دستگاه با بالاترین فاکتورهای تشخیص تنبلی چشم مطابقت دارد. ما در این آزمایشات حد بالایی از حساسیت را در کودکان با سن بالاتر پیدا کردیم و گرایش به سمت بهبود PPV نیز در نسخه ۲٫۰٫۱۶ بهبود یافت.

منابع مقاله

۱٫ Gunton KB. Advances in amblyopia: what have we learned from PEDIG trials? Pediatrics. 2013;131:540–۴۷٫ [PubMed]2. American Academy of Pediatrics Policy Statement Instrument-Based Pediatric Vision Screening Policy Statement. Pediatrics. 2012;130:983–۶٫ [PubMed]3. Welch Allyn [1/20/2014];Spot Vision Screener. Available at: http://www.spotvisionscreening.com/2013/.
4. School Health [1/20/2014];Spot Vision Screener. Available at: http://www.schoolhealth.com/.
5. PediaVision. PR Newswire [January 20, 2014];PediaVision announces record new orders for revolutionary new vision screening device, Spot. Sep;7:2011. Available at:http://www.prnewswire.com/news-releases/pediavision-announces-record-new-orders-for-revolutionary-new-vision-screening-device-spot-129372658.html.
6. Arnold RW, Arnold AW, Armitage MD, Shen JM, Hepler TE, Woodard TL. Pediatric photoscreeners in high risk patients 2012: a comparison study of Plusoptix, iScreen and SPOT. Binocul Vis Strabolog Q Simms Romano. 2013;28:20–۲۸٫ [PubMed]7. Arnold RW, Davis B, Arnold LE, Rowe KS, Davis JM. Calibration and validation of nine objective vision screeners with contact lens-induced anisometropia. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2013;50:184–۹۰٫[PubMed]8. Ransbarger KM, Dunbar JA, Choi SE, Khazaeni LM. Results of a community vision-screening program using the Spot photoscreener. J AAPOS. 2013;17:516–۲۰٫ [PubMed]9. Silbert DIMN. Performance of the Spot vision screener for the detection of amblyopia risk factors in children. J AAPOS. 2014;18:169–۷۲٫ [PubMed]10. Donahue SP, Arthur B, Neely DE, Arnold RW, Silbert D, Ruben JB. AAPOS Vision Screening Committee. Guidelines for automated preschool vision screening: a 10-year, evidence-based update. J AAPOS. 2013;17:4–۸٫ [PubMed]11. Harris PA, Taylor R, Thielke R, Payne J, Gonzalez N, Conde JG. Research electronic data capture (REDCap)—a metadata-driven methodology and workflow process for providing translational research informatics support. J Biomed Inform. 2009;42:377–۸۱٫ [PMC free article] [PubMed]12. Arnold RW. Amblyopia risk factor prevalence. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2013;50:213–۱۷٫[PubMed]13. Varma R. Author reply on behalf of the Multi-Ethnic Pediatric Eye Disease Study and the Baltimore Pediatric Eye Disease Study Investigators. Ophthalmology. 2012;119:1283–۸۴٫
۱۴٫ Longmuir SQ, Boese EA, Pfeifer W, Zimmerman B, Short L, Scott WE. Practical community photoscreening in very young children. Pediatrics. 2013;131:e764–۹٫ [PubMed]15. Silbert DI, Matta NS, Ely AL. Comparison of SureSight autorefractor and plusoptiX A09 photoscreener for vision screening in rural. Honduras. J AAPOS. 2014;18:42–۴٫ [PubMed]16. Arthur BWRR, Rodriguez S, Wong J. Field testing of the plusoptiX S04 photoscreener. J AAPOS. 2009;13:51–۷٫ [PubMed]

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن

adblock را غیر فعال کنید

سیستم زوم طب روشی را برای دور زدن تبلیغات در سیستم شما یافته است جهت حمایت از ما از استفاده از آن صرف نطر کنید