مقالات

معرفی مهندسی لنزهای چشمی به چه صورت می باشد

نویسنده: اصغر صادق آبادي؛ دكتري مهندسي پزشكي بيومتريال علوم و تحقيقات تهران، شرکت ملي نفت - اهواز

لنزهای چشمی تجهیزاتی هستند که به نحوی روی قرنیه قرار می گیرند و بر اثر حرکات چشم روی آن باقی می مانند. برای ساخت قرنیه مصنوعی، شیشه و پلی متیل متاکریلات همچنان بررسی می شوند.

برخی از بیماران این عضو مصنوعی را تا بیش از پنج سال نیز با خود دارند. اما در ۲۰ درصد از این بیماران سامانه دفاعی بدن اندام مصنوعی را پس می زند. پروژه های متعددی برای رفع این مشکل در حال انجام اند. لنزهای چشمی مشخصه های نادر و خاصی دارند که آنها را از سایر زمینه های زیست پزشکی جدا می کنند.

طراحی و جنس این لنزها می تواند نقش مهمی در بررسی و کنترل واکنش بیمار به یک ماده خاص داشته باشد. بر اساس مستندات تاریخی لئوناردو داوینچی در ۱۵۰۰ میلادی اولین لنز چشمی را اختراع کرد. او هرگز به طور کامل یک لنز چشمی نساخت اما نظراتش را در ارتباط با لنزها ارائه داد.

سابقه ساخت لنزها به اواخر قرن هجدهم میلادی بر می گردد. در سال ۱۸۳۲ بریتیش و جان طرحی از لنز را ارائه کردند. در سال ۱۸۸۷ اولین لنز های چشمی از شیشه ساخته شد.

در سال ۱۹۳۴ اولین لنزهای پلیمری با استفاده از پلاستیک پلی متیل متاکریلات به خاطر دوام، خواص نوری و عدم فعالیت فیزیولوژیکی این ماده همراه با سهولت ساخت آن با روش های موجود ساخته شدند. در سال ۱۹۴۸ لنزهای چشمی پلیمری برای پوشش قرنیه چشم طراحی شدند.

سرانجام در سال ۱۹۷۱ لنزهای نرم ساخته شدند. امروزه شاخص ترین کاربردهای مواد پلیمری در چشم عبارت اند از: لنزهای تماسی، جایگزین های قرنیه ای، قرنیه مصنوعی و لنزهای داخل چشمی. یک فرق اساسی لنزهای سخت(پلی ۲- هیدروکسی اتیل متاکریلات) و لنزهای آب دوست نرم این است که لنزهای سخت بر خلاف لنزهای نرم تماسی پایداری ابعادی دارند.


به طور کلی هیدروژل های استفاده شده در ساخت لنزهای چشمی را با استفاده از کوپلیمریزاسیون یک مونومر آب دوست با یک عامل شبکه ای می سازند. همچنین ممکن است این مواد برای رسیدن به میزان تورم مناسب از کوپلیمریزاسیون و شبکه ای شدن یک مونومر آب دوست و یک مونومر آب گریز با نسبت های مشخص تولید شوند.


یک شبکه پلیمر شامل زنجیرهای پلیمری آب دوست است که با اتصالاتی عرضی به هم متصل اند. تعداد این پل ها و پیوندهای شبکه ای در مقایسه با تعداد واحدهای تکراری در زنجیر اصلی بسیار کم است. پلیمرهای آب دوست شبکه ای شده با پیوندهای شیمیایی نمی توانند در آب حل شوند بلکه با جذب آب متورم می شوند.

این جذب آب به خاطر وجود فشار اسمزی است که در خلاف نیروهای الاستیک شبکیه عمل می کنند. سر انجام تعادلی بین این نیروها بر قرار می شود که این تعادل را تورم تعادلی ژل تحت آن شرایط می نامند. مشخص کردن این تعادل در طراحی لنزهای تماسی بسیار مهم است.

مقدار آبی که یک شبکه ژلی می تواند جذب کند به تعداد گروه های آب دوست بستگی دارد. به طور کلی زیاد شدن مقدار آبی که ژل جذب می کند میزان تراوایی آن را نسبت به آب و مواد محلول در آب افزایش می دهد و از طرفی کم شدن این مقدار مقاومت ژل را در برابر تردد مواد و حساسیت آن نسبت به محیط افزایش می دهد.

درجه تورم ژل را می توان با استفاده از تغییر خصوصیات شیمیایی گروه های آب دوست، تغییر میزان پیوندهای عرضی، تغییر PH و تغییر دما تغییر داد. همچنین می توان درجه تورم لازم را با کوپلیمر کردن مونومرهای آب دوست و آب گریز به دست آورد.

لنزهای نرم موجود معمولا از پلی متیل متاکریلات و یا از کوپلیمرهای آن با وینیل پیرولیدون ساخته می شوند. مواد گوناگون دیگری نیز هستند که در ساخت لنزهای چشمی به کار می روند.(جدول۱)


کمپلکس دو پلیمر پلی وینیل بنزیل تری متیل آمونیوم کلراید و پلی استایرن سولفونات به عنوان یکی از انواع این هیدروژل ها در ساخت لنزهای چشمی بررسی شده است. وقتی این دو پلیمر درون محلول قرار می گیرند یونیزه می شوند و سپس دو زنجیر پلیمری با واحدهای مختلف یونیزه شده در طول زنجیر خود مانند زیپ کنار هم قرار می گیرند و یک شبکه را تشکیل می دهند.

جدول ۱: مواد استفاده شده در ساخت لنزهای تماسی

هیدورژل های پلی الکترولیتی
یکی از انواع هیدروژل ها که در تولید لنزهای تماسی قابل استفاده هستند، هیدروژل های پلی الکترولیت هستند. در این مواد پلیمرها در یک شبکه سه بعدی یونی در کنار هم قرار می گیرند. برای سنتز این نوع هیدروژل ها، مونومرهای آب دوست با مونومرهای آب گریز کوپلیمریزه می شوند.

خواص موثر بر عملکرد لنزها
مهم ترین خواصی که بر عملکرد لنزها موثراند عبارت اند از:
۱- دانسیته
۲- ضریب شکست
۳- عبور نور
۴- ثبات ابعادی با توجه به زمان حرارت دیدن و قابلیت ارتجاع
۵- خواص سطحی
۶- محتوای آبی
۷- خواص مکانیکی
۸- نفوذ پذیری در برابر  اکسیژن
۹- سازگاری با چشم
۱۰- پایداری شیمیایی و عدم مسمومیت
۱۱- روش و سهولت استریل کردن
اهمیت این موضوعات بسته به نوع مصرف روزانه یا مدت آن متفاوت است.

انواع لنزهای چشمی
لنزهای چشمی به دو گروه
۱- تماسی
۲- داخل چشمی
تقسیم می شوند.

 لنزهای تماسی
در این نوع لنزها تاکید عمده بر توسعه موادی با پایداری بیشتر، انعطاف مناسب تر، تراوایی بیشتر به اکسیژن و زیست سازگاری بهتر بود. به طور کلی می توان گفت مواد اولیه تولید لنزهای تماسی باید خصوصیات زیر را دارا باشند.

از لحاظ زیستی بی اثر باشند.
نیروی چسبندگی زیادی داشته باشند.
اصطکاک موجود بین سطح لنز و بافت چشم کم باشد.
تراوایی خوبی نسبت به گازها داشته باشد.
خصوصیات خود را در محیط زیستی چشم از دست ندهند.
باعث تحریک سامانه دفاعی بدن نشوند.
همچنین باید توجه کرد که مواد پلیمری که در ساخت لنزهای تماسی استفاده می شود باید درجه خلوص بالایی داشته باشند. از نظر انعطاف پذیری، لنزها را به سه گروه:
۱- سخت
۲- انعطاف پذیر
۳- نرم هیدروژلی
تقسیم بندی می کنند که دو گونه آخر به عنوان لنزهای چشمی نرم در نظر گرفته می شوند. بر این اساس می توان پلیمرهای استفاده شده برای ساخت لنزها را به طور کلی به دو گروه تقسیم کرد.
۱- مواد سخت
۲- مواد انعطاف پذیر، نرم و آب دوست

لنزهای تماسی سخت
پلی متیل متاکریلات اولین لنز چشمی بود که به طور گسترده و طولانی استفاده شد. برای ساخت لنزهای سخت چشمی، پلی متیل متاکریلات را در حضور یک عامل شبکه ای کننده مانند اتیلن گلایکول دی متیل اکریلات پلیمریزه می کنند.


خصوصیات ویژه پلی متیل متاکریلات این است که نور و امواج الکترومغناطیسی را کمی منحرف می کند. وزن سبک، خواص اپتیکی خوب، سهولت فرایند ماشین کاری و پولیش کاری و سهولت استریل شدن از خصوصیات دیگر پلی متیل متاکریلات است. اما سختی و عدم نفوذ اکسیژن در آن عیوب این ماده هستند.

زیرا در صورت عدم دریافت اکسیژن در سطح قرنیه تولید اسید لاکتیک افزایش می یابد و در نتیجه قرنیه متورم می شود. بنابراین لنزهای ساخته شده از این ماده تنها می توانند برای زمان های کوتاه استفاده شوند. ماده با سختی کم باید نفوذ پذیری اکسیژن بالایی داشته باشد تا برای لنزهای چشمی مناسب باشد.

ساخت لنزهای تماسی در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر رایج شده است. این لنزها سخت بوده و راحتی شان کم است. علاوه بر این به دلیل اینکه مواد اشکی چشم را از خود عبور نمی دهند ارتباط قرنیه با هوا را قطع کرده و به آن آسیب می رسانند.

امروزه این لنزها کمتر استفاده می شوند. تراوایی در برابر اکسیژن و سایر خصوصیات پلی متیل متاکریلات را می توان با کوپلیمریزه کردن آن با مونومرهای دیگر مانند استایرن یا آلفا متیل استایرن بهبود بخشید. در مقایسه با پلی متیل متاکریلات این مواد شفافیت و ضریب شکست بیشتری دارند.

لنزهای نرم
در ساخت لنزهای تماسی نرم چشمی، گروه های خاصی از پلیمرها استفاده می شوند که عبارت اند از الاستومرها و هیدروژل ها.

لنزهای تماسی نرم الاستومری
سیلیکون ها از مهمترین پلیمرهای این گروه هستند. این گروه از لنزها به دلیل داشتن پیوند Si-O-Si انعطاف پذیراند و در مقابل اکسیژن بسیار نفوذ پذیرند و می توانند به راحتی اکسیژن قرنیه را فراهم کن، اما مشکل عمده آنها سطوح آب شان است و برای استفاده در لنزهای چشمی تمام پلیمرهای این گروه نیازمند نوعی پردازش سطحی هستند تا بتوانند آب جذب کنند.

آب گریز بودن نه تنها ضعف یک وسیله اپتیکی است بلکه برای چشم بسیار خسته کننده و ناراحت کننده است. این لنزها جاذب مواد چربی دوست مانند کلسترول و استرهای موجود در لایه اشک هستند. بنابراین مواد جذب شده نه تنها موجب تجمع مواد زیان آور داروهای چشم یا مواد آرایشی و سپس آزاد کردن تدریجی می شوند، خواص فیزیکی آن را نیز تغییر داده و برای چشم ناراحتی ایجاد می کنند.

لنزهای تماسی نرم هیدروژلی
لنزهای تماسی نرم هیدروژلی تنها به فاصله یک فیلم بسیار نازک اشک از قرنیه قرار می گیرند. هیدروژل ها که از جمله پلیمرهای آب دوست هستند یک زنجیره بلند با شاخه های زیاد دارند، گروه های شیمیایی باعث جذب و پیوند با آب درون ساختار می شوند.

این پلیمرها به وسیله جذب آب درون ساختار می شوند. این پلیمرها توسط جذب آب به صورت پلاستیک در می آیند و آنها را می توان ژل های نرم الاستیک و حاوی آب به شمار آورد. دانشمندان توانسته اند با یک تغییر در ساختار پلی متیل متاکریلات گروه هیدروکسی اتیل را جایگزین استری متیل کنند و پلیمری هیدروژل یا عناون پلی(۲- هیدروکسی اتیل متاکریلات) تولید کنند که به عنوان لنزهای نرم استفاده می شود.

در ساخت لنزهای نرم هیدروژل ها ماده پایه اند. این هیدروژل ها پلیمرهای سه بعدی هیتند که می توانند مقدار زیادی آب جذب کنند بدون اینکه در آن حل شوند. این مسئله باعث می شود که لنزهای نرم در مقایسه با لنزهای سخت پایداری ابعادی نداشته باشند و در آب متورم شده و یک ماده نرم را تشکیل دهند. پلی متیل متاکریلات یک ماده آب گریز است ولی پلی(۲- هیدروکسی اتیل متا کریلات)، با توجه به ساختارش، یک ماده آب دوست است.

در نتیجه می تواند آب را جذب کرده و متورم شود. بنابراین ماده بسیار نرمی است که می توان از آن به عنوان لنزهای تماسی نرم استفاده کرد. بر این اساس با توجه به خاصیت جذب آب، خیس شوندگی و نیز قابلیت عبور دهی اکسیژن امروزه از پلی(۲- هیدروکسی اتیل متاکریلات) به عنوان لنز تماسی نرم بسیار استفاده می شود.


با توجه به ترکیب شیمیایی جزء اصلی لنزهای هیدروژلی را می توان به چهار گروه زیر تقسیم کرد.
۱- هیدروکسی اتیل متاکریلات
۲- هیدروکسی اتیل متاکریلات- وینیل پیرولیدون
۳- کوپلیمر آب دوست- آب گریز به نسبت مساوی
۴- هیدروژلی متفرقه


از نظر خواص فیزیکی و فیزیولوژیکی لنزهای هیدروژلی به هیدروژل ها با تورم کم(حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد)، با تورم متوسط(۳۵ تا ۴۵ درصد آب) و با تورم بالا( تا حدود ۸۵ درصد آب) تقسیم می شوند.


از لنزهای تماسی نرم همچنین برای رهایش کنترل شده داروهایی مانند پیلوکارپین و یا تترا سایکلین به داخل چشم نیز استفاده می شود و امروزه تقریبا جایگزین لنزهای تماسی سخت شده اند.

در ارتباط با قرنیه باید به مسئله ای توجه کرد این است که لنزها باید تنفس عادی قرنیه را ممکن کنند، در برابر نیروی پلک که باعث تغییر شکل می شود مقاومت کنند و یک لایه اشک دائم بر روی لنزها به وجود آورند.

اخیرا از ۲- متاکریلولوکسی اتیل فسفوریل کلین، که در اواخر دهه ۷۰ میلادی در ژاپن تهیه شد به عنوان عاملی برای محافظت لنزهای تماسی از دفع پروتئین استفاده شده است.

شکل۲: دو خاصیت مهم که لنز باید دارا باشد

خواص موثر بر عملکرد لنزهای تماسی نرم
۱- محتوای آب
۲- ثبات ابعادی
۳- خواص مکانیکی
۴- نفوذ پذیری اکسیژن
۵- انتقال نوری
۶- دانسیته
۷- ضریب شکست
۸- خواص سطحی

آزمون لنزهای چشمی
۱- آزمون کشش
۲- آزمون فشار
۳- آزمون میزان سختی
۴- آزمون استحکام در برابر پارگی
۵- آزمون خمش
۶- آزمون خواص سطحی
۷- آزمون برون تنی لنزها
۸- آزمون درون تنی لنزها
۹- پوسیدگی لنزها


لنزهای داخل چشمی
این لنزها نیز از پلی متیل متاکریلات ساخته می شوند. این لنزها در جراحی های چشم و به خصوص در درمان آب مروارید به کار می روند. اخیرا یک جاذب اشعه ماورای بنفش جدید نیز برای اینگونه لنزها طراحی شده است.

تماس سطح لنزهای آکریلیک درون چشمی و سلول های سطحی قرنیه بزرگترین و اصلی ترین عامل تخریب سلول های سطحی چشم در هنگام جراحی چشم است. این خسارات با استفاده از لنزهای نرم و یا محلول های پلیمرهای آب دوست مانند پلیN –وینیل-۲- پیرولیدون یا دکتران(پلیمری از دی گلوکز با وزن مولکولی بالا که با استفاده از آنزیم ها روی سطح باکتری های اسید لاکتیک تولید می شود) برای پوشش دادن پلی متیل متاکریلات به حداقل می رسد.

دو خاصیت قابلیت عبوردهی اکسیژن و شفافیت الاستومر سیلیکون سبب استفاده از آن در لنزهای تماسی شده است. البته این الاستومر به شدت آب گریز است و به سختی با اشک چشم خیس می شود. همچنین لنزهای سیلیکونی تمایل دارند که موکوپروتئین را جمع و اجزای لیپیدی اشک چشم را جذب کنند. پیشرفت های جدید در زمینه لنزها شامل لنزهای Rezoomو کریستالنزها است.

لنزهای چند کانونی یا لنزهای تطابقی
لنزهای معمول یک کانونی هستند یعنی دید تنها در یک فاصله خوب است (دور، میانه یا نزدیک). در لنزهای معمول شما برای خواندن، نگاه کردن به کامپیوتر و حتی اجسام در فاصله متوسط باید عینک بزنید و یا لنز تماسی استفاده نمایید.

بخصوص اگر شما قبل از آب مروارید پیرچشمی را تجربه نکرده باشید این امر بارزتر است. لنزهای چند کانونی یا تطابقی شما را قادر می سازد که بیشتر از یک فاصله را بدون استفاده از عینک یا لنز تماسی خوب ببینید.
 
لنز Rezoom
یک لنز چند کانونی رفراکتیو است که نور را در پنج ناحیه اپتیکی متمرکز می کند تا دید دور، نزدیک و حد وسط حاصل شود. در یک مطالعه ی اروپایی از میان ۲۱۵ بیمار، ۹۳ درصد از افرادیکه لنز Rezoom استفاده کرده بودند هرگز و یا به ندرت احتیاج به عینک داشتند.

 Crystalens 
این لنز توسط شرکت eyeonic وارد بازار شد. بوش اند لمب در اوایل ۲۰۰۸ امتیاز این لنز را گرفت و در اواخر سال ۲۰۰۸ تاییدیه FDA را برای مدل جدید این لنز که به نام Crystalens HD نامیده می شود اخذ کرد.

این لنز بر این اساس که تطابق چشم را حفظ کند طراحی شده است. در مطالعه FDA حدود ۸۰ درصد افرادی که این نوع لنز را استفاده کرده بودند دید نزدیک J2 20/20 یا بهتر را داشتند و مانند لنزهای چند کانونی دید دور این افراد نیز خوب بود. Crystalens در چشم حرکت می کند تا برای هر فاصله فوکوس (تنظیم) شود.

تطابق توانایی چشم برای دیدن از دور به نزدیک و بالعکس و در هر فاصله ای است. با پیرچشمی که حدود چهل سالگی شروع می شود، ماهیچه هایی که این کار را انجام می دهند (cilliary muscle، به دلیل از بین رفتن خاصیت ارتجاعی عدسی این عمل برایشان مشکل می شود. وقتی ماهیچه های سیلیاری منقبض می شوند باعث حرکت دادن عدسی به جلو شده و ایجاد تطابق دید نزدیک می نمایند اما چون عدسی در سن بالا خاصیت ارتجاعی زمان جوانی را ندارد این امر با مقاومت روبرو می شود.

چون Crystalens پایه هایی در هر دو طرف لنز دارد، می تواند خیلی راحتتر به وسیله ماهیچه های cilliary حرکت کند و به چشم اجازه تطابق بیشتر نسبت به لنزهای معمولی را می دهد. تنها لنز قابل تطابق که مجوز FDA را دریافت کرده این لنز است.

    شکل۳: لنز Crystalens

دید یک چشمی
اگر آب مروارید هر دو چشم شما را درگیر کرده است شما ممکن است دید یک چشمی را انتخاب کنید. در این عمل لنز در یک چشم برای دید نزدیک و لنز چشم دیگر برای دید دور تنظیم می شود. معمولا فرد می تواند با این مساله کنار بیایند اما اگر شما نتوانید، هم نزدیک و هم دور را تار می بینید.


مشکل دیگر این است که عمق دید شما کاهش می یابد چون عمق دید به دنبال دید دو چشمی ایجاد می شود و چشمان شما همزمان با هم کار نمی کنند. افرادی که قبل از عمل برای درمان پیرچشمی از لنزهای تماسی در یک چشم، برای دید یک چشمی استفاده می کرده اند از این نوع عمل بهتر بهره می برند.

اما اگر شما نتوانید دید یک چشمی را تحمل کنید ممکن است بخواهید برای شما لنزهای چند کانونی یا تطابقی را استفاده کنند. برخی جراحان قبل از عمل جراحی آب مروارید دید یک چشمی را با لنزهای تماسی امتحان می کنند.
 
لنزهای توریک برای آستیگماتیسم
لنزهای توریک برای اصلاح آستیگماتیسم طراحی شده اند. لنزهای داخل چشمی استار اولین مدل لنزهای توریک در دسترس در آمریکا بود که تاییدیه FDA  را در سال ۱۹۹۸ دریافت کرد. لنزهای توریک استار در تمامی شماره ها در دو مدل موجود است. یکی که آستیگماتیسم بالای ۲ دیوپتر و دیگری بیش از ۵/۳ دیوپتر را اصلاح می کند.


 FDA لنز اکری ساف توریک آلکان را در سپتامبر ۲۰۰۵ تایید کرد. بیشتر جراحانی که آستیگماتیسم را اصلاح می کنند ترجیح می دهند از کراتوتومی آستیگماتیسم (AK) و یا برش شل کننده در ناحیه لیمبوس که آستیگماتیسم قرنیه را کاهش می دهد استفاده کنند. ممکن است آستیگماتیسم در برخی موارد مربوط به قرنیه نباشد. مثلا در تعدادی وابسته به لنز است که بخاطر شکل نامنظم کپسول لنز طبیعی است.

این موارد می تواند با لنزهای توریک اصلاح شود. خطر این لنز دید ضعیف به دنبال چرخیدن لنز در موقعیت نامناسب است که نیاز به جراحی مجدد جهت اصلاح محور آن دارد.


لنزهای توریک داخل چشمی Acrysof یک فن آوری پیشرفته است که می تواند هم تاری دید شما به خاطر آب مروارید و هم اختلال دیدتان بعلت آستیگماتیسم قرنیه را با هم اصلاح نماید.

فن آوری موجود در لنزToric  IOL Acrysof آستیگماتیسم قرنیه را اصلاح نموده و یا کاهش می دهد و بطور واضح باعث بهبود دید دور بدون استفاده از عینک و لنز تماسی در بیمارانی که قبل از عمل آستیگماتیسم دارند می شود. با این لنز دید دور شما در یک مرحله شفاف می شود.
 
لنزهای آسفریک
لنزهای سنتی اسفریک هستند یعنی سطح جلویی آنها انحنا دارد. لنزهای داخل چشمی آسفریک که اولین بار توسط شرکت بوش اند لومب در سال ۲۰۰۴ عرضه شد محیط آن کمی صاف تر از لنزهای معمول است و برای کانتراست بهتر طراحی شده اند.

شکل۴: لنز آسفریک

لنز آسفریک شرکت آلکان نیز به نام SN60WF Acrysoft که شامل فیلتر نور آبی نیز می باشد همچنین لنز مدل جدید Restor در دسترس می باشد. شرکت AMO نیز لنز Tecnis  Z9000 را دارد.

شکل۵: مقایسه وضوح لنزهای مختلف

در ماه می سال ۲۰۰۴ لنز داخل چشمی آسفریک Tecnis Z9000 تاییدیه FDA را دریافت کرد که مدعی است اعوجاجات کروی بعد از عمل را کاهش می دهد لذا توانایی دید در نور کم مانند هوای بارانی، برفی و مه آلود و همچنین در تاریکی شب را بهبود می بخشد. این موارد بر اساس مطالعات بالینی بود که در افراد بعد از عمل جراحی آب مروارید در رابطه با رانندگی در شب بررسی شده بود.

شکل۶: عملکرد لنز tecnis در هنگام رانندگی

شرکت AMO طراحی این لنز را با استفاده از آنالیز جبهه ی امواج (wave front) قرنیه چشم انسان انجام داده است. در مارس ۲۰۰۷ شرکت بوش اند لومب به فن آوری دست یافت که قادر است اعوجاجات کروی را کاهش دهد. AMO  به همان تکنولوژی در فوریه ۲۰۰۶ دست یافت.

 شکل۷: شماتیک لنزTecnis

لنزهای با فیلتر رنگ آبی
لنزهای Acrysof Natural نور آبی پر انرژی و ماوراء بنفش را فیلتر می کنند. این دو در نورهای طبیعی و مصنوعی وجود دارند. اشعه ی ماوراء بنفش احتمالا باعث آب مروارید و دیگر مشکلات چشمی می شود. نور آبی در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر که در طیف بینایی است ممکن است باعث صدمه به شبکیه شده و نقشی در شروع تغییرات سنی لکه زرد (ARMD) داشته باشد.


Acrysof Natural  با رنگ زرد شفاف رنگ شده است تا باعث فیلتر کردن نور آبی شود. چون رنگ آن شبیه رنگ لنز طبیعی چشم است. نظریه موجود اعتقاد دارد که این رنگ اضافه شده، باعث محافظت در مقابل نورآبی می شود که با برداشته شدن لنز طبیعی از بین می رود. مطالعات آلکان نشان داده است که این رنگ زرد تغییری در دیدن محیط و کیفیت بینایی ایجاد نمی کند.

جدول ۲: معرفی بیومتریال های سازنده لنزهای معروف

عملpiggy back
اگر شما پس از عمل جراحی آب مروارید شماره چشمتان هنوز کاملا برطرف نشده است، ممکن است جراح به شما پیشنهاد بدهد که علاوه بر لنزی که داخل چشمتان است یک لنز بر روی آن اضافه نمائید. به این امر piggy backمی گویند که ممکن است از درآوردن لنز قبلی و جایگزینی آن با لنز دیگر بهتر باشد. اگر شما به درجات بالایی از اصلاح چشم احتیاج داشته باشید مانند زمانیکه نزدیک بینی و آستیگماتیسم بسیار بالا داشتید، جراح ممکن است از دو لنز همزمان در داخل چشم شما از روش  piggy back  استفاده کند.
 
لنز  Acrysof-IQ
بر این اساس طراحی شده که اعوجاجات را کاهش داده، باعث افزایش کانتراست و بهبود عملکرد بینایی شود. این لنز در مقایسه با لنزهای قبلی باعث بهبود کیفیت تصاویر، شفافیت بیشتر و فیلترکردن نور آبی می شود. این لنز که از خانواده لنزهایAcrysof است بیشترین استفاده را در سطح دنیا (حدود ۳۰ میلیون) تا به حال داشته است. فن آوری موجود در لنز Toric IOL Acrysof  آستیگماتیسم قرنیه را اصلاح نموده و یا کاهش می دهد و بطور واضح باعث بهبود دید دور بدون استفاده از عینک و لنز تماسی در بیمارانی که قبل از عمل آستیگماتیسم دارند می گردد. با این لنز دید دور شما در یک مرحله شفاف و  واضح می گردد.

آزمون های زیست سازگاری لنزهای چشمی
لنزهایی که به صورت کوتاه مدت(کمتر از ۳۰ روز) در چشم به کار می روند باید آزمون های زیر را با موفقیت بگذرانند.

تعیین سمیت در کشت سلولی
تحریک غشای موکوس
حساسیت زایی
تزریق داخل پوستی
سمیت منظم حاد

نتیجه گیری
در طراحی و ساخت لنزها به دانش بالایی در خصوص بیومتریال، بیو مکانیک و بیو اپتیک نیاز است.

منابع مقاله

۱٫A.J.Philips, J.stone, “Contact Lenes”, ۳rd Ed, London,1989.
2.Ohmori, Akira, Nobuyuki, “Material for Contact Lenses” US Patent, No 4665144,1987.
3.Loannis tranoudis” Refractive index of rigid contact Lens materials” contact lens and anterior Eye, volume 21,1998.
4. Dip optom” Oxygen permeability of rigid contact Lens materials” Journal of the British contact Lens Association, volume 18,1995.
5.Paul G.uvsell” Relationship between intraocular Lens biomaterials & posterior capsule opacification” Journal of cataract & refractive surgery. Volume 24March 1998.
6.Barry weissman,” Silicone hydrogels the lens of the future”International cotact lens clinic,volume 27,sep 2000. Elsevier.
7.Line kessel” Toric intraocular lenses in the correction of Astigmatism During cataract surgery” A systematic Review and Meta-analysis, Ophthalmology, volume 123,Feb 2016. Elsevier.
8.Niels E.de vires” Multifocal intraccular Lenses in cataract surgery: Literature review of benefits and side effects” Journal of cataract and refractive surgery, volume 39, Feb 2013. Elsevier.
9.Colin P.Mccoy” Surface localization of photosensitisers on intraocular Lens biomaterials for prevention of infectious endophthalmitis and retinal protection” Biomaterials, volume 33, Nov 2012, Elsevier.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن

adblock را غیر فعال کنید

سیستم زوم طب روشی را برای دور زدن تبلیغات در سیستم شما یافته است جهت حمایت از ما از استفاده از آن صرف نطر کنید