معرفی دستگاه HPLC

۱۳ فروردین ۱۳۹۷

یکی از روش های مهم در علم شیمی است که برای جداسازی، شناسایی و اندازه گیری مقادیر کم از مواد مورد استفاده قرار می گیرد.

اولین بار روش های کروماتوگرافی(کروم به معنی رنگ و گراف به معنی ترسیم) توسط تسوت گیاه شناس روسی که بر روی جداسازی رنگدانه های برگ سبز کار می نمود، شناخته شد. به نتایج حاصل از دستگاه HPLC کروماتوگرام گفته می شود.

مفاهیم پایه


HigH : بالا
Performance: کارایی
Liquid : مایع
Chromatography: کروماتوگرافی

فیزیولوژی:


تکنیک  HPLC امروزه به عنوان تکنیکی بسیاردقیق و قدرتمند جهت تجزیه کمی مواد دارویی، شیمیایی و تجزیه پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک است. از میان تکنیک های جداسازی، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)، بیشترین رشد و کارایی را دارد. سالیانه میلیون ها دلار صرف خرید و فروش دستگاه های  HPLC در دنیا میشود. علت این رشد را میتوان به حساسیت بالا، تعیین مقدار کمی با صحت بالا، قابلیت آنالیز نمونه های غیرفرار و حساس به دما که با تکنیک GC (کروماتوگرافی گازی) امکان پذیر نیستند، نسبت داد.

چگونه کار میکند:


در سیستم HPLC یک سوزن مخصوص وارد پیشستون مربوطه میشود. همزمان از یک محلول مخصوص جهت ترکیب شدن با نمونه استفاده میشود. سپس نمونه با محلول موردنظر ترکیب شده و وارد ستون مربوطه میشود و بر اساس میزان قطبیت محلول و ترکیب از یکدیگر جدا میشوند. همچنین نمونه بر اساس زمان بازداری از یکدیگر تفکیک میشوند. دتکتورهای دستگاه کروماتوگرافی نه تنها توانایی شناسایی اجزای موجود در فاز متحرک را دارند بلکه امکان اندازه گیری غلظت آنها را نیز در آزمایشگاه آنالیز دستگاهی فراهم می آورند. طیف گسترده ای از آشکارسازها برای شناسایی انواع مختلف ماده در آزمایشگاه وجود دارند. هر دتکتوری تنها به گروه خاصی از ترکیبات پاسخ میدهد و این پاسخ هیچ ارتباطی به اجزای موجود در فاز متحرک ندارد.

در چه مواردی به کار میرود:


کاربرد گسترده آن برای موادی است که در صنعت، زمینه های مختلف علوم و جامعه اهمیت درجه اول را دارند. مثال هایی از این موارد عبارتاند از: اسیدهای آمینه، پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک، هیدروکربن ها، هیدراتهای کربن، داروها، ترپنوئیدها، حشره کش ها، آنتیبیوتی کها، استروئیدها، گونه های آلی و گروهی از مواد گوناگون معدنی. جداسازی، خالص سازی و شناسائی پروتئین ها و ترکیبات آلی به ویژه ترکیبات دارویی. همچنین در برخی از آزمایش های مربوط برای تعیین غلظت داروها، در تحقیقات پروتومیک (تحقیقاتی که برروی پروتئینها انجام میشود)، آنالیز و هضم پروتئین و مقایسه ساختارهای پروتئین های مختلف و تعیین ساختار پلیمرها مورد استفاده قرار میگیرد.

اجزاء و قسمتهای مختلف دستگاه HPLC:


دستگاه و تجهیزات HPLC شامل قسمت های مختلفی مانند مخازن حلال، موتور یا پمپ، تزریقکننده، ستون و آشکارساز است.

انواع دتکتور دستگاه HPLC:


دتکتور UV-Vis، دتکتور PDA، شناساگر RI، دتکتور فلورسانس، دتکتور ELSD، دتکتور هدایت الکتریکی،  دتکتور CLD، دتکتور  Ms، دتکتور OR، دتکتور ES، دتکتور  MALS.

۱
برچسب ها :
نویسنده مطلب حسین
کارشناس مهندسی پزشکی - توسعه دهنده سیستم های پردازش تصویر